Stupade och sårade svenskar vid Fraustadt den 3 februari 1706.

 

Stupade (250 av ca 400).

 

Aborre, Johan, menig vid Västerbottens infanteriregemente.

Aborre, Olof, menig vid Västerbottens infanteriregemente.

Andersson, Anders, menig vid Kronobergs infanteriregemente.

Andersson, Philip, menig vid Kronobergs infanteriregemente.

Ask, Mattis, menig vid Västerbottens infanteriregemente.

Axberg, Jöns, menig vid Adelsfanan.

Bardenfleth, Anton Christian von, kapten vid Verdiska dragonregementet.

Bark, Erik Ersson, menig vid Västmanlands infanteriregemente.

Bengtsson, Ingemar, menig vid Kronobergs infanteriregemente.

Berg, Anders Andersson, menig vid Södermanlands infanteriregemente.

Berg, Carl, korpral vid Västerbottens infanteriregemente.

Berg, Mats Hansson, menig vid Södermanlands infanteriregemente.

Berg, Sven, menig vid Adelsfanan.

Bergman, Måns, menig vid Närke-Värmlands infanteriregemente.

Bergman, Nils Andersson, menig vid Södermanlands infanteriregemente.

B ergman, Olof Nilsson, menig vid Södermanlands infanteriregemente.

Bergqvist, Olof Andersson, menig vid Södermanlands infanteriregemente.

Bergsjö, Erik Eriksson, menig vid Närke-Värmlands infanteriregemente.

Biellberg, Anders, menig vid Närke-Värmlands infanteriregemente.

Bjälke, Erik Ersson, menig vid Västmanlands infanteriregemente.

Björck, Johan Eriksson, menig vid Södermanlands infanteriregemente.

Björn, Arvid Ersson, menig vid Västmanlands infanteriregemente.

Björnberg, Lars Persson, menig vid Adelsfanan.

Blad, Carl Henriksson, menig vid Södermanlands infanteriregemente.

Blom, Mats Hansson, menig vid Södermanlands infanteriregemente.

Blomberg, Nils Andersson, menig vid Södermanlands infanteriregemente.

Blomma, Lars Olsson, menig vid Västmanlands infanteriregemente.

Bock, Bengt, sekundlöjtnant vid Kronobergs infanteriregemente.

Bockman, Lars, menig vid Västerbottens infanteriregemente.

Boije, Carl Axel, löjtnant vid Nylands- och Tavastehus läns kavalleriregemente.

Broman, Erik, menig vid Västerbottens infanteriregemente.

Bryggare, Anders, menig vid Västerbottens infanteriregemente.

Brännare, Johan, menig vid Västmanlands infanteriregemente.

Bröms, korpral vid Västerbottens infanteriregemente.

Burman, Mats Hansson, menig vid Västmanlands infanteriregemente.

Bäck, Erik Persson, menig vid Västmanlands infanteriregemente.

Bäver, Olof Jonsson, menig vid Västmanlands infanteriregemente.

Böök, Olof, menig vid Norra skånska kavalleriregementet.

Ceder, Lennart, löjtnant vid artilleriet.

Cronhielm, Johan, överstelöjtnant vid Skånska ståndsdragonregementet.

Dansk, Holger, menig vid Västerbottens infanteriregemente.

Dessein, August Fredrik von, kaptenlöjtnant vid Skånska ståndsdragonregementet.

Du Rietz, Johan, kapten vid Västerbottens infanteriregemente.

Duuf, Christopher, pipare vid Västerbottens infanteriregemente.

Dåttman, Anders, menig vid Närke-Värmlands infanteriregemente.

Ehrenberg, Johan, korpral vid Södermanlands infanteriregemente.

Ekeberg, Olof Olsson, menig vid Södermanlands infanteriregemente.

Ekelöf, Per Johansson, menig vid Södermanlands infanteriregemente.

Ekebom, Olof Larsson, menig vid Västmanlands infanteriregemente.

Elephant, Elias, menig vid Västerbottens infanteriregemente.

Eliasson, Daniel, menig vid Kronobergs infanteriregemente.

Elving, Olof, menig vid Västmanlands infanteriregemente.

Falck, Anders, menig vid Adelsfanan (Livkompaniet).

Falck, Nils, menig vid Adelsfanan.

Fey, Isbrand, menig vid Adelsfanan.

Fleetwood, Carl Christoffer, löjtnant vid Kronobergs infanteriregemente.

Flinck, Olof, menig vid Västerbottens infanteriregemente.

Flinta, Olof Andersson, menig vid Södermanlands infanteriregemente.

Fluur, Gabriel, kapten vid Västerbottens infanteriregemente.

Flygare, Erik Larsson, menig vid Västmanlands infanteriregemente.

Flygare, Sven, fältväbel vid Kronobergs infanteriregemente.

Fogde, Lars, menig vid Västerbottens infanteriregemente.

Forsman, Lars Larsson, menig vid Södermanlands infanteriregemente.

Frietzcky, Christian August de, sekundkapten vid Västerbottens infanteriregemente.

Frimodig, Lars, menig vid Västerbottens infanteriregemente.

Frisk, sergeant vid Västerbottens infanteriregemente.

Frisk, Jöns, menig vid Västerbottens infanteriregemente.

From, korpral vid Västerbottens infanteriregemente.

Fröman, Olof, korpral vid Södermanlands infanteriregemente.

Fröman, Olof Jonsson, menig vid Södermanlands infanteriregemente.

Fumte, Per Jonsson, menig vid Södermanlands infanteriregemente.

Fågel, Erik Olsson, menig vid Västmanlands infanteriregemente.

Geting, Per, menig vid Adelsfanan.

Giermundsson, Giermund, menig vid Kronobergs infanteriregemente.

Gillberg, Per Carlsson, menig vid Södermanlands infanteriregemente.

Gröfling, Michael, menig vid Västerbottens infanteriregemente.

Gröning, Abraham Persson, menig vid Södermanlands infanteriregemente.

Gyllenpatron, Carl, löjtnant vid artilleriet.

Gädda, Anders, menig vid Västerbottens infanteriregemente.

Hagenbeck, Johan, kapten vid Västerbottens infanteriregemente.

Hagman, Per Persson, menig vid Södermanlands infanteriregemente.

Halling, Bengt, menig vid Adelsfanan.

Hane, Per Carlsson, menig vid Södermanlands infanteriregemente.

Hedenberg, Daniel Jöransson, menig vid Södermanlands infanteriregemente.

Hedman, Olof, menig vid Närke-Värmlands infanteriregemente.

Heideman, Leonhard, ryttmästare vid Adelsfanan.

Hirpe, Lars, menig vid Västerbottens infanteriregemente.

Hiälman, Per, menig vid Västerbottens infanteriregemente.

Hjort, Per Andersson, menig vid Västmanlands infanteriregemente.

Holm, Erik, menig vid Västerbottens infanteriregemente.

Holm, Erik Eriksson, menig vid Södermanlands infanteriregemente.

Holm, Jonas Persson, menig vid Södermanlands infanteriregemente.

Horn, Baltzar Henrik von, kapten vid Verdiska dragonregementet.

Humla, Anders, menig vid Västerbottens infanteriregemente.

Hurtig, Lars, menig vid Västerbottens infanteriregemente.

Huus, Olof, menig vid Västmanlands infanteriregemente.

Hylting, Erik Carlsson, menig vid Södermanlands infanteriregemente.

Håkansson, Måns, menig vid Kronobergs infanteriregemente.

Hålsten, Nils, menig vid Västerbottens infanteriregemente.

Håman, Nils Svensson, menig vid Södermanlands infanteriregemente.

Häckelberg, Olof Nilsson, menig vid Södermanlands infanteriregemente.

Häll, Olof, menig vid Västmanlands infanteriregemente.

Högmodig, Anders, menig vid Västerbottens infanteriregemente.

Höök, Johan, menig vid Norra skånska kavalleriregementet.

Höök, Lars Andersson, korpral vid Västmanlands infanteriregemente.

Höök, Per, menig vid Västerbottens infanteriregemente.

Issman, Björn Jonsson, menig vid Närke-Värmlands infanteriregemente.

Johansson, Anders, menig vid Västmanlands infanteriregemente.

Jonsson, Åke, menig vid Kronobergs infanteriregemente.

Järnberg, Anders Larsson, menig vid Södermanlands infanteriregemente.

Järpe, Olof, menig vid Västerbottens infanteriregemente.

Karlsson, Johan, menig vid Kronobergs infanteriregemente.

Kels, Johan, kornett vid Verdiska dragonregementet.

Klinga, Johan, menig vid Västmanlands infanteriregemente.

Klinga, Olof Ersson, menig vid Västmanlands infanteriregemente.

Kraak, Erik, menig vid Norra skånska kavalleriregementet.

Kraak, Nils, sergeant vid Kronobergs infanteriregemente.

Kraemer, Fredrik von, ryttmästare vid Nylands- och Tavastehus läns kavalleriregemente.

Krook, Nils, menig vid Västerbottens infanteriregemente.

Kruse, Phalten, menig vid Södermanlands infanteriregemente.

Krusleck, Olof Larsson, menig vid Södermanlands infanteriregemente.

Kruus, Mathias, korpral vid Västerbottens infanteriregemente.

Koskull, Erik, löjtnant vid Västmanlands infanteriregemente.

Kyckling, Carl Nilsson, menig vid Södermanlands infanteriregemente.

Kyhle, Hans, kapten vid Västmanlands infanteriregemente.

Kämpe, Knut Gudmunsson, menig vid Södermanlands infanteriregemente.

Köhler, Didrik von, ryttmästare vid Nylands- och Tavastehus läns kavalleriregemente.

Lamm, Carl Gabrielsson, menig vid Södermanlands infanteriregemente.

Lamm, Henrik, menig vid Västerbottens infanteriregemente.

Lehman, Östen, menig vid Västerbottens infanteriregemente.

Leijonflycht, Otto Niklas, kornett vid Södra skånska kavalleriregementet.

Lilja, Johan Matsson, menig vid Södermanlands infanteriregemente.

Lilliehöök, Gabriel, överste för Kronobergs infanteriregemente.

Lillje, Axel, kapten vid Södermanlands infanteriregemente.

Limstaf, Hans Larsson, menig vid Västmanlands infanteriregemente.

Lind, Göran, korpral vid Södermanlands infanteriregemente.

Lind, Per, menig vid Västerbottens infanteriregemente.

Lind, Per Andersson, menig vid Västmanlands infanteriregemente.

Lind, Petter, kornett vid Adelsfanan.

Lindroth, Anders, menig vid Västmanlands infanteriregemente.

Ljusstake, Per, menig vid Västerbottens infanteriregemente.

Lindberg, Evert, sekundlöjtnant vid Närke-Värmlands infanteriregemente.

Lund, Lars Johansson, menig vid Västmanlands infanteriregemente.

Lundberg, Erik Carlsson, menig vid Södermanlands infanteriregemente.

Lustig, Anders Eriksson, menig vid Södermanlands infanteriregemente.

Lärka, Anders Andersson, menig vid Kronobergs infanteriregemente.

Lärka, Johan Nilsson, menig vid Västmanlands infanteriregemente.

Lärka, Olof Larsson, menig vid Södermanlands infanteriregemente.

Löfqvist, Erik Persson, menig vid Södermanlands infanteriregemente.

Lööf, Anders Johansson, menig vid Södermanlands infanteriregemente.

Lööt, Erik Carlsson, menig vid Södermanlands infanteriregemente.

Malm, Olof Eriksson, menig vid Södermanlands infanteriregemente.

Malm, Per Andersson, menig vid Västmanlands infanteriregemente.

Malm, Per Persson, menig vid Västmanlands infanteriregemente.

Malmberg, Olof Nilsson, menig vid Södermanlands infanteriregemente.

Martinsson, Mårten, menig vid Kronobergs infanteriregemente.

Menlös, Anders Jöransson, menig vid Södermanlands infanteriregemente.

Menlös, Mathias Gustaf, löjtnant vid Skånska ståndsdragonregementet.

Murmästare, Henrik, menig vid Västerbottens infanteriregemente.

Månsson, Jonas, menig vid Kronobergs infanteriregemente.

Månsson, Per, förare vid Kronobergs infanteriregemente.

Mårtensson, Mårten, menig vid Kronobergs infanteriregemente.

Mörn, Johan, korpral vid Södermanlands infanteriregemente.

Mört, Henrik Andersson, menig vid Södermanlands infanteriregemente.

Mört, Michael, menig vid Västerbottens infanteriregemente.

Nilsson, Hans, menig vid Kronobergs infanteriregemente.

Nilsson, Åke, korpral vid Kronobergs infanteriregemente.

Näbb, Nils Persson, menig vid Södermanlands infanteriregemente.

Olofsson, Jonas, menig vid Kronobergs infanteriregemente.

Orm, Lars Larsson, menig vid Södermanlands infanteriregemente.

Orre, Anders Larsson, menig vid Södermanlands infanteriregemente.

Orre, Henrik, menig vid Västerbottens infanteriregemente.

Palm, Nils, menig vid Adelsfanan.

Pennare, Nils, menig vid Västerbottens infanteriregemente.

Persson, Måns, korpral vid Kronobergs infanteriregemente.

Persson, Måns, menig vid Kronobergs infanteriregemente (Kinnevalds kompani).

Persson, Måns, menig vid Kronobergs infanteriregemente (Norrvidinge kompani).

Persson, Olof, furir vid Kronobergs infanteriregemente.

Pihl, Sven, menig vid Adelsfanan.

Portsman, Mårten, menig vid Västerbottens infanteriregemente.

Posse, Harald, sekundryttmästare vid Adelsfanan.

Radeken, Daniel von, kapten vid Skånska ståndsdragonregementet.

Regnér, Mathias, sekundlöjtnant vid Norra skånska kavalleriregementet.

Reinholt, Samuel, menig vid Västerbottens infanteriregemente.

Ripa, Hans, menig vid Västerbottens infanteriregemente.

Runnerberg, kvartermästare vid Adelsfanan.

Ruut, Johan, menig vid Västerbottens infanteriregemente.

Råckman, Anders Eriksson, vid Södermanlands infanteriregemente.

Räfflare, Per Månsson, menig vid Södermanlands infanteriregemente.

Rännare, Henrik, menig vid Västerbottens infanteriregemente.

Rölock, Anders Persson, menig vid Södermanlands infanteriregemente.

Rönning, Erik, korpral vid Västmanlands infanteriregemente.

Sandberg, Olof Persson, menig vid Södermanlands infanteriregemente.

Siggeström, Lars Johansson, menig vid Västmanlands infanteriregemente.

Silver, Jöns, menig vid Västerbottens infanteriregemente.

Sjöberg, Anders Persson, menig vid Södermanlands infanteriregemente.

Sjöman, Håkan, menig vid Västerbottens infanteriregemente.

Skenman, Anders Andersson, menig vid Södermanlands infanteriregemente.

Skändelman, Anders Andersson, menig vid Västmanlands infanteriregemente.

Smed, Mårten, menig vid Västerbottens infanteriregemente.

Smedman, Olof Persson, menig vid Södermanlands infanteriregemente.

Snickare, Erik Matsson, menig vid Södermanlands infanteriregemente.

Snoilsky, August von, major vid Västmanlands infanteriregemente.

Sparring, Anders Matsson, menig vid Västmanlands infanteriregemente.

Springare, Per, korpral vid Västerbottens infanteriregemente.

Springfelt, Johan, menig vid Västerbottens infanteriregemente.

Stahre, Erik Persson, menig vid Västmanlands infanteriregemente.

Stake, Per Persson, menig vid Västmanlands infanteriregemente.

Starfelt, Jakob, menig vid Västerbottens infanteriregemente.

Stenberg, Anders, menig vid Västmanlands infanteriregemente.

Stoltz, Anders, korpral vid Västerbottens infanteriregemente.

Stråhle af Ekna, Claes, sekundfänrik vid Kronobergs infanteriregemente.

Swart, Baltzar, menig vid Västerbottens infanteriregemente.

Swedman, Olof, menig vid Närke-Värmlands infanteriregemente.

Svenske, Johan, löjtnant vid Västerbottens infanteriregemente.

Svensson, Jöns, korpral vid Kronobergs infanteriregemente.

Svensson, Lars, menig vid Kronobergs infanteriregemente.

Svensson, Sven, menig vid Kronobergs infanteriregemente (Norrvidinge kompani).

Svensson, Sven, menig vid Kronobergs infanteriregemente (Albo härads kompani).

Sätt, Håkan, menig vid Adelsfanan.

Sätterman, Olof Andersson, menig vid Södermanlands infanteriregemente.

Sörbom, Per, menig vid Västmanlands infanteriregemente.

Thöre, Nils, korpral vid Västerbottens infanteriregemente.

Tjock, Sven, menig vid Västerbottens infanteriregemente.

Topp, Olof, menig vid Västerbottens infanteriregemente.

Tranfelt, Per, menig vid Västerbottens infanteriregemente.

Trulsson, Anders, menig vid Kronobergs infanteriregemente.

Trögh, Olof, menig vid Västerbottens infanteriregemente.

Tåll, Per, menig vid Västerbottens infanteriregemente.

Törnqvist, Lars, menig vid Adelsfanan.

Utter, Östen, korpral vid Västerbottens infanteriregemente.

Warg, Jon, menig vid Västerbottens infanteriregemente.

Varnberg, Anders Simonsson, menig vid Södermanlands infanteriregemente.

Wenberg, Nils Andersson, menig vid Södermanlands infanteriregemente.

Wertman, Erik, korpral vid Södermanlands infanteriregemente.

Wijk, Hans, menig vid Västerbottens infanteriregemente.

Wijk, Michael, menig vid Västerbottens infanteriregemente.

Wiberg, Daniel Andersson, menig vid Västmanlands infanteriregemente.

Wibäck, Anders Andersson, menig vid Västmanlands infanteriregemente.

Vinge, Per Larsson, korpral vid Västmanlands infanteriregemente (vådaskjuten).

Winter, Per Ersson, menig vid Västmanlands infanteriregemente.

Vis, Mats Persson, menig vid Västmanlands infanteriregemente.

Wännman, Hans, menig vid Västerbottens infanteriregemente.

Zwicker, Johan Christoffer, kornett vid Verdiska dragonregementet.

Åhl, Johan, menig vid Västerbottens infanteriregemente.

Åhman, Erik Ersson, menig vid Västmanlands infanteriregemente.

Åkerman, Mats, menig vid Adelsfanan.

 

Dödligt sårade (122 av ca 400).

 

Ahlberg, Per Eriksson, menig vid Närke-Värmlands infanteriregemente (dog 4/2).

And, Östen, menig vid Västerbottens infanteriregemente (dog 9/2).

Andersson, Johan, menig vid Kronobergs infanteriregemente (dog 31/3).

Andersson, Jon, menig vid Kronobergs infanteriregemente (dog 14/6).

Andersson, Jöns, menig vid Kronobergs infanteriregemente (dog 13/2).

Ausenius, Carl, menig vid Västerbottens infanteriregemente (dog 7/2).

Berg, Anders Andersson, menig vid Västmanlands infanteriregemente (dog 13/2).

Billbäck, Per Johansson, menig vid Västmanlands infanteriregemente (dog 17/3).

Björnfot, Samuel, menig vid Västerbottens infanteriregemente (dog 14/2).

Blom, Philip, menig vid Västerbottens infanteriregemente (dog 7/2).

Bolander, Tomas, korpral vid Västerbottens infanteriregemente (dog 7/2).

Borgsman, Per Larsson, korpral vid Västmanlands infanteriregemente (död 10/2).

Broman, Sven, korpral vid Västerbottens infanteriregemente.

Buchwald, Christian Albrecht von, överste för Skånska ståndsdragonregementet (dog 12/6).

Dahlman, Mauritz Gabrielsson, menig vid Västmanlands infanteriregemente (dog 7/2).

Didron, Lorentz Magnus, kapten vid Södermanlands infanteriregemente (dog 26/2).

Drummel, Bengt Nilsson, menig vid Västmanlands infanteriregemente (dog 18/2).

Dunderhake, Jöns Ohlsson, menig vid Västmanlands infanteriregemente (dog 11/2).

Ekebom, Anders Olsson, menig vid Västmanlands infanteriregemente (dog 5/2).

Eriksson, Jon, menig vid Kronobergs infanteriregemente (dog 5/2).

Eriksson, Jon, menig vid Kronobergs infanteriregemente (dog i april).

Eriksson, Nils, menig vid Kronobergs infanteriregemente (dog 27/2).

Erlandsson, Johan, menig vid Kronobergs infanteriregemente (dog 17/4).

Eskilsson, Jöns, menig vid Norra skånska kavalleriregementet (dog 19/2).

Flinck, Måns, menig vid Västerbottens infanteriregemente (dog 13/2).

Flygare, Johan Johansson, menig vid Västmanlands infanteriregemente (dog 6/2).

Forss, Michael, menig vid Västerbottens infanteriregemente (dog 20/2).

Framky, Nils, menig vid Västerbottens infanteriregemente (dog 12/2).

Fritz, Conrad, löjtnant vid Västerbottens infanteriregemente (dog 1/3).

Fröberg, Bengt, menig vid Adelsfanan (dödligt sårad i huvudet).

Gamb, Jöns, menig vid Västerbottens infanteriregemente (dog 4/2) .

Gissesson, Per, menig vid Kronobergs infanteriregemente (dog 5/2).

Gunnarsson, Sven, menig vid Kronobergs infanteriregemente (dog 5/4).

Hall, Erik, kapten vid Kronobergs infanteriregemente (dog 1/3).

Hane, Johan, menig vid Västerbottens infanteriregemente (dog 20/2).

Hare, Anders, menig vid Västerbottens infanteriregemente (dog 13/2).

Hedman, Johan, menig vid Västerbottens infanteriregemente (dog 7/2).

Henriksson, Mårten, menig vid Kronobergs infanteriregemente (dog 6/3).

Hjort, Samuel Jöransson, menig vid Västmanlands infanteriregemente (dog 18/2).

Hortling, Johan, menig vid Västerbottens infanteriregemente (dog 6/2).

Humla, Hans, menig vid Västerbottens infanteriregemente (dog 6/2).

Jakobsson, Per, menig vid Kronobergs infanteriregemente (dog 8/2).

Jakobsson, Reinhold, menig vid Kronobergs infanteriregemente (dog 20/2).

Johansson, Bengt, menig vid Kronobergs infanteriregemente (dog 16/6).

Jonasson, Jöns, menig vid Kronobergs infanteriregemente (dog i mars).

Jonsson, Håkan, menig vid Kronobergs infanteriregemente (dog 10/2).

Jägare, Nils, menig vid Västerbottens infanteriregemente (dog 9/2).

Karlsson, Nils, menig vid Kronobergs infanteriregemente (dog 7/6).

Kase, Olof, trossdräng vid Adelsfanan.

Knapp, Sven, menig vid Norra skånska kavalleriregementet (dog 6/2).

Koberg, Olof, menig vid Norra skånska kavalleriregementet (dog 12/2).

Krus, Mats, menig vid Västmanlands infanteriregemente (dog 24/2).

Larsson, Per, menig vid Kronobergs infanteriregemente (dog 13/2).

Lind, Erik Karlsson, korpral vid Västmanlands infanteriregemente (dog 5/4).

Lindberg, Jöns, menig vid Norra skånska kavalleriregementet (dog 9/2).

Lindman, Nils, löjtnant vid Kronobergs infanteriregemente (dog 13/2).

Lund, Johan, menig vid Adelsfanan (dödligt sårad och skjuten genom vänstra axeln).

Lund, Pär, menig vid Adelsfanan (dödligt sårad och skjuten genom axeln).

Lustig, Jonas Olsson, menig vid Västmanlands infanteriregemente (dog 16/7).

Markusson, Samuel, menig vid Kronobergs infanteriregemente (dog 10/2).

Månsson, Sven, menig vid Kronobergs infanteriregemente (dog i maj).

Nilsson, Carl, menig vid Kronobergs infanteriregemente (dog 7/2).

Nilsson, Jakob, menig vid Kronobergs infanteriregemente (dog 28/3).

Nilsson, Jon, menig vid Kronobergs infanteriregemente (dog 16/6).

Nilsson, Nils, menig vid Kronobergs infanteriregemente (dog 19/6).

Nilsson, Simon, menig vid Kronobergs infanteriregemente (dog 18/2).

Nilsson, Sven, menig vid Kronobergs infanteriregemente (dog 24/6).

Nyman, Anders, menig vid Västerbottens infanteriregemente (dog 6/2).

Olofsson, Per, menig vid Kronobergs infanteriregemente (dog 30/3).

Orre, Lars, menig vid Västerbottens infanteriregemente (dog 7/2).

Persson, Carl, menig vid Kronobergs infanteriregemente (dog 6/2).

Persson, Håkan, menig vid Kronobergs infanteriregemente (dog 10/5).

Persson, Ingemar, menig vid Kronobergs infanteriregemente (dog 10/2).

Persson, Jon, menig vid Kronobergs infanteriregemente (dog 20/4).

Persson, Jon, menig vid Kronobergs infanteriregemente (dog 6/7).

Persson, Jöns, menig vid Kronobergs infanteriregemente (dog 15/2).

Persson, Olof, menig vid Kronobergs infanteriregemente (dog 15/2).

Persson, Olof, menig vid Kronobergs infanteriregemente (dog 11/5).

Persson, Per, menig vid Kronobergs infanteriregemente (dog 21/2).

Persson, Per, menig vid Kronobergs infanteriregemente (dog 5/6).

Påfågel, Olof Andersson, menig vid Västmanlands infanteriregemente (dog 11/2).

Ripa, Joseph, menig vid Västerbottens infanteriregemente (dog 4/2).

Rusk, Jakob, menig vid Västerbottens infanteriregemente (dog 7/2).

Ruth, Göran, menig vid Västerbottens infanteriregemente (dog 10/2).

Röding, Jöns, menig vid Adelsfanan (dödligt sårad i huvudet).

Sandberg, Jakob, menig vid Kronobergs infanteriregemente (dog 7/2).

Stake, Olof Olofsson, korpral vid Västmanlands infanteriregemente (dog 7/2).

Stryk, Hans, menig vid Södermanlands infanteriregemente (dog 15/2).

Stuut, Lars, menig vid Västerbottens infanteriregemente (dog 9/2).

Svahn, Henrik, korpral vid Västerbottens infanteriregemente (dog 13/2).

Swart, David, menig vid Västerbottens infanteriregemente (dog 10/2).

Svensson, Jan, menig vid Kronobergs infanteriregemente (dog 11/4).

Svensson, Jöns, menig vid Kronobergs infanteriregemente (dog 23/2).

Svensson, Lars, menig vid Kronobergs infanteriregemente (dog 13/4).

Svensson, Måns, menig vid Kronobergs infanteriregemente (dog 18/4).

Svensson, Måns, menig vid Kronobergs infanteriregemente (dog 25/7).

Svensson, Per, menig vid Kronobergs infanteriregemente (dog 6/6).

Tall, Olof, menig vid Norra skånska kavalleriregementet (dog 14/2).

Trana, Mats Johansson, menig vid Västmanlands infanteriregemente (dog 25/3).

Trolle, Sveckert, löjtnant vid Kronobergs infanteriregemente (dog 9/2).

Trulsson, Christopher, menig vid Adelsfanan (dödligt sårad av tre skott i armen och ett genom huvudet).

Törnqvist, Olof, menig vid Västerbottens infanteriregemente (dog 13/2).

Vijk, Lars Nilsson, menig vid Västmanlands infanteriregemente (dog 11/2).

Wästling, Nils, menig vid Västerbottens infanteriregemente (dog 15/2).

Ödman, Erik Persson, menig vid Västmanlands infanteriregemente (dog 22/2).

Öhman, Olof, korpral vid Västerbottens infanteriregemente (dog 13/2).

Örn, Jöns, menig vid Kronobergs infanteriregemente (dog 1/6).

Örn, Olof Jönsson, menig vid Västmanlands infanteriregemente (dog 4/2).

Östman, Per Danielsson, menig vid Västmanlands infanteriregemente (dog 22/2).

 

Sårade (116 av ca. 1000).

 

Arborelius, Per Andersson, menig vid Södermanlands infanteriregemente (skjuten i låret).

Bandemer, Gerhard Henrik, kapten vid Västerbottens infanteriregemente (sårad i huvudet, ena armen och vänstra foten avskjuten).

Berg, Anders Andersson, menig vid Södermanlands infanteriregemente (låret avskjutet).

Berg, Erik Persson, menig vid Södermanlands infanteriregemente (skjuten genom vristen).

Berg, Hans, menig vid Adelsfanan (skjuten genom vänstra handen och i armleden).

Bergman, Per Svensson, menig vid Södermanlands infanteriregemente (skjuten två gånger i samma fot).

Biskop, Olof Olofsson, menig vid Södermanlands infanteriregemente (skjuten i vänstra armen och högra knät).

Blomström, Lorenz, kapten vid Västerbottens infanteriregemente.

Bohman, Hans Olofsson, menig vid Södermanlands infanteriregemente (svårt sårad).

Brant, Carl, menig vid Adelsfanan (svårt sårad och skjuten genom högra foten).

Brask, Gösta, menig vid Adelsfanan (huggen i vänstra handen).

Brenning, Christopher Tuvesson, menig vid Södermanlands infanteriregemente (skjuten genom båda låren).

Broborg, Daniel Christian, underofficerare vid Närke-Värmlands infanteriregemente (sårad i högra knät).

Bäckman, Mats, menig vid Adelsfanan (skjuten två gånger i låret).

Clausén, Nils, sergeant vid Västerbottens infanteriregemente (sårad över vänstra ögat).

Dahlberg, Alexander Magnus, menig vid Skånska ståndsdragonregementet.

Douglas, Wilhelm, generaladjutant (sårad genom hakan, magen och högra armen).

Ekeberg, Olof, korpral vid Södermanlands infanteriregemente (högra ögat utskjutet).

Ekman, Erik Nilsson, menig vid Södermanlands infanteriregemente (vänstra foten avskjuten).

Elg, Måns Persson, menig vid Södermanlands infanteriregemente (skjuten tvärt igenom).

Engberg, Måns Olofsson, menig vid Södermanlands infanteriregemente (benet avskjutet).

Enqvist, Erik Olofsson, menig vid Södermanlands infanteriregemente (svårt sårad).

Fagerberg, Anders, trossdräng vid Adelsfanan.

Fahlman, Johan, menig vid Adelsfanan (sårad och skjuten genom vänstra armen).

Falck, Anders, menig vid Adelsfanan, Skånska kompaniet (skjuten genom benet).

Falck, Anders, menig vid Adelsfanan, Skånska kompaniet (skjuten i vänstra låret och i ena knät).

Falck, Nils Larsson, menig vid Södermanlands infanteriregemente (skjuten i huvudet, genom axeln och knät samt två skott benet).

Falck, Olof, menig vid Adelsfanan (svår skjuten genom huvudet och axeln).

Falzburg, Johan Joakim, löjtnant vid Kronobergs infanteriregemente (sårad i halsen).

Flygare, Anders, menig vid Adelsfanan (lamskjuten i högra armen).

Franc, Zacharias, kornett vid Verdiska dragonregementet (skjuten genom näsan).

Fock, Gideon, överstelöjtnant vid Västerbottens infanteriregemente (sårad i ena armen).

Frestare, Karl, sekundkapten vid Västmanlands infanteriregemente (sårad i högra sidan).

Frisk, Anders, menig vid Adelsfanan (skjuten illa i vänstra armen).

Frisk, Johan Nilsson, menig vid Södermanlands infanteriregemente (benet avskjutet).

Fräsare, Erik Nilsson, menig vid Södermanlands infanteriregemente (skjuten genom benet).

Fröman, Carl Eriksson, menig vid Södermanlands infanteriregemente (skjuten genom livet).

Giörler, Petter, menig vid Adelsfanan (skjuten i läppen).

Giöök, Anders, menig vid Södermanlands infanteriregemente (armen avskjuten).

Giöök, Lars, menig vid Adelsfanan (sårad och skjuten genom vänstra foten).

Goliath, Gunnar, menig vid Adelsfanan (skjuten i vänstra låret).

Gren, Erik Andersson, menig vid Södermanlands infanteriregemente (en hand sönderskjuten).

Grubbe, Jakob, kapten vid Västerbottens infanteriregemente (sårad i högra axeln).

Grubbe, Kristoffer Adolf, kapten vid Västmanlands infanteriregemente (skjuten genom axeln).

Grått, Nils Nilsson, menig vid Södermanlands infanteriregemente (svårt sårad).

Grönman, Johan, menig vid Adelsfanan (sårad i huvudet).

Gök, Anders Nilsson, menig vid Södermanlands infanteriregemente (armen avskjuten).

Hansson, Måns, menig vid Adelsfanan (skjuten genom ena armen).

Hedman, Jonas, korpral vid Södermanlands infanteriregemente (lårpipan avskjuten).

Hierpe, Germund, menig vid Adelsfanan (lamskjuten i vänstra armen).

Holm, Anders, menig vid Adelsfanan (skjuten genom bägge låren).

Horn, Hans Henrik, kapten vid Närke-Värmlands infanteriregemente (svårt sårad).

Horn, Svante, kapten vid Skånska ståndsdragonregementet (svårt huggen i huvudet).

Håhl, Erik Eriksson, menig vid Södermanlands infanteriregemente (benpipan avskjuten).

Håhl, Hans, korpral vid Södermanlands infanteriregemente (skjuten genom vänstra armen).

Häggman, Börje, menig vid Adelsfanan (skjuten i huvudet).

Hällström, Erik Andersson, menig vid Södermanlands infanteriregemente (skjuten i ett ben och ett knä).

Högberg, Jonas, menig vid Adelsfanan (sårad genom vänstra handen).

Högberg, Knut, menig vid Adelsfanan (illa trampad).

Kahm, Johan, menig vid Adelsfanan (stucken genom vänstra handen).

Kanterberg, Hans, sekundlöjtnant vid Västmanlands infanteriregemente (skjuten genom vänstra benet).

Kargren, Måns, menig vid Adelsfanan (skjuten i högra benet).

Kollman, Jonas, menig vid Adelsfanan (skjuten i sidan).

Kothen, Simon Gustaf von, kapten vid Närke-Värmlands infanteriregemente (skjuten genom bröstet).

Likegod, Nils Persson, menig vid Södermanlands infanteriregemente (skjuten i magen och högra handen).

Lillie, Erik Månsson, menig vid Södermanlands infanteriregemente (skjuten genom axeln).

Liberg, Lars Eriksson, menig vid Södermanlands infanteriregemente (högra foten avskjuten).

Linberg, Bengt, menig vid Adelsfanan (skjuten i högra låret).

Lindberg, Jöns Erlandsson, menig vid Adelsfanan (sårad svårt i vänstra låret).

Lund, Anders Eriksson, menig vid Södermanlands infanteriregemente (skjuten genom vristen).

Lund, Johan, trossdräng vid Adelsfanan.

Lund, Måns, menig vid Södermanlands infanteriregemente (skjuten mitt igenom).

Lyberg, Lars Eriksson, menig vid Södermanlands infanteriregemente (högra foten avskjuten).

Malm, Olof Ersson, menig vid Södermanlands infanteriregemente (sårad svårt).

Malm, Petter, menig vid Adelsfanan (skjuten i axeln).

Malmberg, Johan, menig vid Adelsfanan (skjuten i vänstra armen).

Marschell, Per, sergeant vid Västerbottens infanteriregemente.

Mentzer, Carl von, kapten vid Kronobergs infanteriregemente.

Moberg, Johan Ersson, menig vid Södermanlands infanteriregemente (sårad i armen).

Mobrant, Olof, menig vid Adelsfanan (illa skjuten vid högra ögat).

Månsson, Per, menig vid Adelsfanan (skjuten genom halsen).

Nordenswärd, Niklas, sekundfänrik vid Västmanlands infanteriregemente.

Näbb, Carl Persson, menig vid Södermanlands infanteriregemente (benet avskjutet).

Palm, Johan Johnsson, menig vid Adelsfanan (sårad i huvudet).

Pihl, Anders, menig vid Adelsfanan (svårt skjuten genom högra armen och axeln).

Påhlman, Carl Gustaf, löjtnant vid Kronobergs infanteriregemente.

Qvist, Anders, menig vid Adelsfanan (sårad genom huvudet).

Refält, Anders, menig vid Adelsfanan (skjuten genom högra handen).

Riddersporre, Daniel, menig vid Adelsfanan (skjuten i vänstra armen).

Rolig, Sven Johansson, menig vid Södermanlands infanteriregemente (skjuten genom sidan).

Rubb, Carl Persson, menig vid Södermanlands infanteriregemente (benet avskjutet).

Rund, Mats Persson, menig vid Södermanlands infanteriregemente (skjuten genom låret).

Ruth, Henrik, menig vid Södermanlands infanteriregemente (skjuten i högra benet).

Rälling, Erik Andersson, menig vid Södermanlands infanteriregemente (skjuten genom bröstet).

Sandberg, Olof Persson, menig vid Södermanlands infanteriregemente (skjuten genom låret).

Sjöström, Anders, trossdräng vid Adelsfanan (huggen i huvudet).

Skenberg, Nils Olofsson, menig vid Södermanlands infanteriregemente (döv).

Skott, Erik Olofsson, menig vid Södermanlands infanteriregemente (svårt skjuten i låret).

Slemming, Nils, menig vid Adelsfanan (skjuten under vänstra axeln, kulan satt kvar).

Staël von Holstein, Christian, kapten vid Västerbottens infanteriregemente.

Stridman, Salomon, menig vid Adelsfanan (skjuten i armen och högra handen).

Strömstare, Johan, menig vid Adelsfanan (skjuten i huvudet).

Stålhös, Jonas, menig vid Adelsfanan (skjuten illa genom vänstra sidan).

Sundman, Jöns, menig vid Adelsfanan (skjuten i vänstra låret).

Tabbert, Peter Siegfried, kapten vid Södermanlands infanteriregemente (skjuten i bröstet).

Törnberg, Nils Nilsson, menig vid Södermanlands infanteriregemente (skjuten i vänstra benet).

Vesterberg, Elias Andersson, menig vid Adelsfanan (sårad i vänstra armen).

Wrangel, Henrik Wilhelm, major vid Skånska ståndsdragonregementet (svårt huggen i ansiktet).

Young, Claes, överstelöjtnant vid Kronobergs infanteriregemente.

Åkerblom, Anders Gudroinsson, menig vid Södermanlands infanteriregemente (benet amputerat).

Örn, Anders, korpral vid Södermanlands infanteriregemente (lamskjuten hand) .

 

Övriga.

 

Berg, Petter, menig vid Adelsfanan (tillfångatagen).

Kyhlman, Jöran, menig vid Adelsfanan (försvunnen).

Lindman, Sven, menig vid Norra skånska kavalleriregementet (försvunnen).

Qvist, Jöns, menig vid Norra skånska kavalleriregementet (försvunnen).

Örnestedt, Philip, major vid Livdragonregementet (tillfångatagen).

 

Källor:

 

Bergenstråhle, C. G. A., Kungl. Västerbottens regementes krigshistoria, Sthlm 1917

 

Elgenstierna, G., Den introducerade svenska adelns ättartavlor, bd I-IX, Sthlm 1925–1936

 

Lewenhaupt, A., Karl XII:s officerare: biografiska anteckningar, bd I-II, Sthlm 1921

 

Ennes, B., Biografiska minnen af konung Carl XII:s krigare, samt andre embetsmän och personer, under denna konungs tid, fångne i Ryssland, flygtige i Turkiet, eller dödskjutne i fält, bd I-II, Sthlm 1818–1819

 

Hyltén-Cavallius, G., Kongl. Kronobergs regementes officerskår samt civilmilitära personal af officers rang 1623-1896, Sthlm 1897

 

Nordensvan, C. O., Värmlands regementes (Närkes och Värmlands reg:tes) historia, Bd I. Regementets historia, Sthlm 1904 & Bd II. Personalhistoria, Sthlm 1911

 

Ridderstad, W., "Gula Gardet" 1526–1903: bidrag till Kongl. Svea Lifgardes personalhistoria, Sthlm 1903

Sparre, S. A., Kungl. Västmanlands regementeshistoria, Bd IV. Biografiska anteckningar om officerare och vederlikar 1623-1779, Sthlm 1930

 

Steckzén, B., Västerbottens regementes officerare till år 1841: biografiska uppgifter over officerare och likställda vid Västerbottensfänikan och Västerbottens regemente, Umeå 1955

 

Tessin, G., Die Deutschen Regimenter der Krone Schweden, Bd II. Unter Karl XI. und Karl XII. (1660-1718), utgör Veröffentlichungen der historischen Kommission für Pommern, Bd XIV, Köln 1967

 

Åberg, A., "De fyra första segernamnen", i Kungl Södermanlands regemente under 350 år, Strängnäs 1977

 

Riksarkivet (RA)

Defensionskomissionen 1700-1714: . 230. Inkomna rullor (1706–1709).

Hedvig Eleonoras livgedingsacta: vol. K. 802 & K. 815. Skrivelser till guvernörerna.

Militaria: Regementsschefer s skrivelser: vol. M. 296 & M. 385

 

Krigsarkvivet (KrA)

Södermanlandsregemente: Regementsexpeditionen: Rullor, vol. 1 (1680–1707).

Närke-Värmlands regemente: Regementsexpeditionen: Rekryteringsrullor, vol. 2 (1698–1808).

Stora nordiska kriget: Främmande arkivalier: vol. 36a-b (1703–1706)

 

Oskar Sjöström

 

Alla bilder och texter på fraustadt.se är © Oskar Sjöström 2009. Varken bilder eller texter på sidan får kopieras utan skriftlig tillåtelse. En upplösning av 1024 * 768 eller större rekommenderas. För mer info maila på följande adress: webmaster@kungkarl.se