Sachsiska mörsare från Fraustadt

 

Såvitt jag vet finns det ingenting dokumenterat om vad som hände med det sachsiska artilleriet efter att det hamnat i svenskarnas händer efter slaget vid Fraustadt. Om man jämför svenska och sachsiska uppgifter råder det inget tvivel om så gott som hela det sachsiska artilleriet erövrades av svenskarna: tjugonio 3- och 6-pundiga kanoner, två 6-pundiga haubitsar och den enorma tross av ammunitions- lastvagnar som förts med ut på slagfältet. Endast en 3-pundig regementspjäs hade sachsarna lyckats rädda undan i villervallan.

 

 

Bland erövringarna fanns också fyrtiofyra mindre mörsare. Den sachsiska armén hade fört med sig femtio sådana mörsare, och alla utom sex hamnade alltså i svenskarnas händer. Av dessa finns fyrtiotvå kvar i Statens trofékammare. Vad som hände med övriga artilleripjäser är alltså mig veterligen inte känt.

 

Jag har fått tillstånd att här för första gången offentligt publicera bilder på några av de sachsiska mörsarna från Fraustadt.

 

 

Mörsarna var avsedda att avfyra handgranater med, och ska ha varit fördelade bland den sachsiska arméns grenadjärer – de elittrupper som var beväpnade med granater. Enligt en av de svenska berättelserna ska mörsarna ha använts i slaget, men det verkar inte som att granatbeskjutningen orsakade något bestående intryck bland svenskarna.

 

Det måste ha varit svårt att pricka rätt. Handgranaterna – ihåliga järnkulor fyllda med svartkrut – försågs med en lunta (stubintråd). Längden på luntan avgjorde hur länge det dröjde innan krutet tog eld och exploderade. Mot statiska mål var det inte svårt att snabbt räkna ut hur lång luntan skulle vara för att få den att explodera vid rätt tillfälle, men mot rörliga mål på slagfältet måste det ha varit näst intill omöjligt. De flesta granater sprang därför i luften innan de slagit ner, eller en stund efter att de redan träffat marken. Granaterna orsakade däremot ett fasansfullt ljud: de tjöt, pep och i luften och smällde när de detonerade.

 

 

Oskar Sjöström 

 

Alla bilder och texter på fraustadt.se är © Oskar Sjöström 2009. Varken bilder eller texter på sidan får kopieras utan skriftlig tillåtelse. En upplösning av 1024 * 768 eller större rekommenderas. För mer info maila på följande adress: webmaster@kungkarl.se