Errata

 

 

Ingen bok är perfekt! Har du hittat ett pinsamt fel i boken eller något annat märkligt? Tveka inte att rapportera detta till mig: oskar.sjostrom@historia.su.se

 

Om du vill diskutera något angående innehållet i boken kan du alltid starta en tråd i forumet,  så ska jag försöka svara så gott jag kan!

 

Oskar Sjöström

 

Errata uppdaterad 28/2 2009

 

Då Fraustadt 1706 nu har kommit ut i en andra tryckning (2009) har jag passat på att ändra en del pinsamma sak- och språkfel. Här följer en lista på de saker som har rättats till i den nya utgåvan. Mindre stavfel, upprepningar och inkonsekvenser som har rättats är inte medtagna i den här listan.

 

Jag vill återigen tacka alla som bidragit till att hitta felen!

 

 • Ordre de Bataille (bildarket). Av någon anledning fanns det två bataljoner i den sachsisk-ryska slagordningen som hade fått beteckningen "S". Den rättade och korrekta Ordre de Bataille kan du ladda ner som PDF-fil här! Tack till Johan Herber som upptäckte felet.

 • Sid 9: Min vän Leszek Bonikowski hade fått namnet felstavat.

 • Sid 39 (och annorstädes): "tartarerna" ändrat till "tatarerna".

 • Sid 58: Här stod det felaktigt att Karl XII "fått en kort lektion i bruket av handgranater". Men han hade personligen hållit i den.

 • Sid 65: Anakronism. Stod "friskytten Adam Smigielski". Nu är det ändrat till "adelsmannen".

 • Sid 67 (och annorstädes): Höchstädt saknades i registret.

 • Sid 86: Carl Piper kallades felaktigt kanslipresident. Han var chef för fältkansliet. Tack till Göran Lindgren som uppmärksammade mig på slarvfelet.

 • Sid 87: Krigsrådet hölls inte den 11 utan den 12 januari, och dessutom medverkade inte tsaren i mötet; han var samtidigt i Moskva! Tack till Bengt Nilsson som hittade dessa fel.

 • Sid 95: "tremänningsregementen" ändrat till "männingsregementen".

 • Sid 109: (Syftningsfel) Det stod: "Många av regementena hade marscherat hela den föregående natten i hällande regn för att nå fram till vad de trott skulle bli en snabbt avklarad ilmarsch." Det avsedda ordet var ismarsch, men är nu ändrat till "flodövergång".

 • Sid 127: (Märkligt fel!) Stod: "Eichstädt anlände vid midnatt den 31 januari till Kontopp och hälsades där välkommen av generalmajor Lützelburg som hållit en styrka om tvåhundra man redo att bege sig av under Anton von Eichstädts ledning." Ska givetvis stå: "Eichstädt anlände vid midnatt den 31 januari till Kontopp och hälsades där välkommen av generalmajor Anton von Lützelburg som hållit en styrka om tvåhundra man redo att bege sig av under Eichstädts ledning."

 • Sid 135: Stod "franska tronföljdskonflikten", men det ska givetvis stå spanska tronföljdskonflikten!

 • Sid 170: Felcitering. Stod: "... respektera någon fiende". Korrekt är: "...respekterande någon fiende".

 • Sid 192: Hans Kanterberg saknas i registret.

 • Sid 199: (Konstig formulering som fått syftningsfel) Sista meningen. Stod: "Den I. bataljonen stod längst ut till vänster och bestod enbart av grenadjärer – även dessa hämtade ur övriga ryska regementen – och II. och III. bataljonerna utgjorde linjens mitt tillsammans med bataljonerna Holstein och Bilits." Ändrat till: "Den I. bataljonen stod längst ut till vänster intill Röhrsdorf och bestod av den ryska kårens grenadjärkompanier.

 • Sid 204: Sista meningen. Stod: Geyersdorf, ska givetvis vara Röhrsdorf!

 • Sid 219: Förtydligande. Stod om hästarna att de "var i regel små ston på några år...". Nu är meningen ändrad till: "De var i regel små ston och vallacker på minst fem år..." Tack till Åke Sallnäs som gjorde mig uppmärksam på otydligheten.

 • Sid 226: Fransmännen skrek inte "Vivat Augustus Rex!" utan "Vive le roi!" Har ingen aning om hur detta märkliga fel insmugit sig. Slarv eller kortslutning...

 • Sid 241: (Viktig del av citat har av outgrundlig anledning fallit bort!) Stod: "’Sedan general Rehnskiöld fick veta att de voro ryssar, lät han föra dem för fronten’, berättade dragonen Alexander Magnus Dahlberg ..." Ändrat till: "’Sedan general Rehnskiöld fick veta att de voro ryssar lät han föra dem för fronten och befallde att skjuta dem för huvudet’, berättade dragonen Alexander Magnus Dahlberg ..."

 • Sid 246: Stod: "Skånska dragonregementet". Rättat till: "Skånska ståndsdragonregementet".

 • Sid 257: (Syftningsfel) Står: "Portarna till staden stängdes framför de sårade..." Ändrat till: "Portarna till staden stängdes framför de flyende ..."

 • Sid 258: Antalet fångade ryssar fel! Stod 360, rätt siffra är 340.

 • Sid 260: (Sakfel) Slaget i Teutoburgerskogen utspelades 9 e.Kr och inget annat! Tack till Jurgen Wullenwever och Bengt Liljegren som noterade och anmälde detta till mig!

 • Sid 280: En av de största ändringarna! Översta stycket har ersätts med: "Sachsiska rådsmän mötte svenska förhandlare i det svenska högkvarteret i Bischofswerda den 2 september. De utdragna fredsunderhandlingarna påskyndades av att svenska trupper intagit Leipzig den 9 september och att en större truppstyrka under general Meijerfeldt beordrats mot Dresden. För att rädda huvudstaden erbjöds Karl XII fred på det grundvillkor han önskat allt sedan 1701: att August avstod den polska tronen. Den 14 september slöts, på godset Altranstädt, den slutliga och formella freden. Under förhandlingarna hade sachsarna försökt modifiera vissa av de svenska kraven. Karl XII:s förhandlare, Carl Piper, förklarade då att "detta är konungens, min herres, vilja. Han ändrar aldrig sina beslut". Tack till Magnus Lindskog som påpekade felaktigheterna med den tidigare formuleringen!

 • Sid 336: Inkonsekvens i registret! Tidigare uppdelning mellan V och W har ändrats.

Errata efter nytryckningen 2009

 

Trots möjligheten att ändra fel mellan första och andra tryckningen kan fel fortfarande finnas kvar! Jag kommer här att lista sådana.

 

 • Sid 251: I och med att jag återigen har satt mig med en del av källmaterialet för att lägga ut delar av det under avdelningen "Ur källorna" upptäckte jag ett generande fel. Jag anklagar här Gideon Fock för att tolv dagar efter slaget fortfarande inte känna till att fyra av de kaptener som han upptar som stupade i slaget faktiskt inte alls hade stupat. Men detta är helt fel! Jag återger här originalformuleringen i sin helhet:

  på wår sida äro döde öfwerste Lilliehöök, öfwerstlieut: Cronhielm, och major Snoilski, samt af Wästerbottens regemente, capitainer Johan Durietz, Hagenbeck, Fritski och Fluur; illa blesserade äro öfwerste Buckwald och major Wrangel, samt af Wästerbottningarne capitain Grubb, Blomström, Bandemer och Stahl.

  Det råder alltså ingen tvekan om att Fock känt till vilka som stupat och vilka som blivit "illa blesserade". Jag måste erkänna att min formulering beror på ett anmärkningsvärt läsfel, och hoppas få möjlighet att korrigera detta i en framtida tryckning. Focks relation i sin helhet kan du läsa HÄR


Om boken

Errata

Recensioner

Läsarkommentarer

Alla bilder och texter på fraustadt.se är © Oskar Sjöström 2009. Varken bilder eller texter på sidan får kopieras utan skriftlig tillåtelse. En upplösning av 1024 * 768 eller större rekommenderas. För mer info maila på följande adress: webmaster@kungkarl.se