Ryttaren Michael Bångs brev till sin fru

 

Kavalleriförbandet Adelsfanan var ett av de hårdast drabbade regementena i den svenska armén i slaget vid Fraustadt. Redan tidigt på morgonen den 3 februari hade Adelsfanans tross utsatts för en räd av sachsiska dragoner och flera vagnar med utrustning hade förts bort. Under det första anloppet mot den sachsiska linjen kom förbandets tre skvadroner dessutom att fastna i en mördande eld på nära håll från det sachsiska fotgardet och tvingades retirera.

 

Vid Livkompaniet red ryttarna Michael Bång och Anders Qvist. De var ryttare nummer 97 respektive 98 och tillhörde båda samma rusthållare, bruksägaren Louis De Geer. Under kriget hade dessa två krigare tillsammans med fyra andra män delat strapatser och sovit i samma tält. I kulregnet blev Anders "blesserad genom huvudet" och Michael fick sin häst dödskjuten under sig. Båda lyckades dock överleva den blodiga dagen. Sammanlagt hade 57 ryttare och 72 hästar i regementet antingen dödats eller sårats svårt.

 

I rekryteringsrullan för Livkompaniet, som upprättades den 14 februari, återfinns både Michael Bång och Anders Qvist. Där framgår att det inte bara var hästen som Michael saknade: "Kappan, linkläderna, strumpor, skor, harnesk, karbin, pistolerna, hölstren och betslet" var bortkomna. En del av utrustningen lär han ha förlorat i själva slaget, men det är troligt att en del försvann när kompaniets tross plundrades på morgonen innan slaget.

 

Först två månader senare, den 5 april, fick Michael tillfälle att skriva ett brev hem till sin fru:

 

Emedan som jag intet vet på något sätt bättre att fägna min allra käraste maka än med det jag låter eder och min lilla dotter få de tidender att jag lever och gudi lov är vid hälsan och önskeligt tillstånd, vilket jag gärna ville ifrån min kära hustru förspörja vore mig av allt mitt hjärta kärt. Fast jag som mina kamrater som vistas uti en stor farlighet ibland våra fiender har dock till idag oskadd bliven fast jag uti sista aktionen vid Fraustadt den 3 februari med sachsarne slogs då min häst blev mig undanskjuten och min kamrat Anders Qvist blev illa skjuten men är nu bättre bliven. Eljest har ingen i vårt tältlag lidit någon skada mer.

 

Eljest undrar jag mycket att min kära hustru intet skrivit mig till i så lång tid och låter mig veta huru det tillstår med eder och min lilla dotter. Och låt mig äntligen veta huru mycket I har fått av min lön. Och om lägligt är låt mig veta huru det tillstår med vår släkt samt andra goda vänner. Och skriv till Mårten Lunds hustru och låt henne veta det hennes man lever och mår väl och beder sin kära hustru hon vill skriva honom till om sitt tillstånd.

 

Eljest så låter vår trossdräng Erich Lustig hälsa sin kära mor med sina bröder och syskon. Han beder det hans bror vill skriva honom till huru deras tillstånd är.

 

Mera förefaller intet denna gången utan jag befaller eder tillika med min lilla dotter samt släkt och andra goda vänner Gud allsmäktig och med tusende fröjder förbliver

 

min kära hustrus allra käraste man

Michael Bång

Dembitze den 5 april anno 1706.

 

Adress: Sinom kära hustru, hustru Malin Krook, boendes vid Österby bruk, Österby.

 

Oskar Sjöström

 

Källor

 

Bångs brev är tryckt i:

Berg, Lars Otto: "Sista brevet hem", i Karolinska förbundets årsbok 1984, s. 9.

Krigsarkivet: Rekryteringsrulla för Livkompaniet i Adelsfanan 14/2 1706: 0388: avd. 12, vol. 36.

 

Alla bilder och texter på fraustadt.se är © Oskar Sjöström 2009. Varken bilder eller texter på sidan får kopieras utan skriftlig tillåtelse. En upplösning av 1024 * 768 eller större rekommenderas. För mer info maila på följande adress: webmaster@kungkarl.se